0907 304 745

Cenník

Cena prenájmu je 24 € s DPH za prvú hodinu, cena za každú ďalšiu hodinu je 22 € s DPH, po piatich hodinách sa účtuje za každú začatú polhodinu.

Cena za dopravu je 0,60 € za km. Pri doprave do 60 km poskytujeme regionálnu zľavu.

Pri dlhodobejších zákazkách sa dá dohodnúť priaznivejšia cena.

Objednávky zasielajte e-mailom na autoplosinavtv@gmail.com v prípade, že je aspoň 1 týždeň do realizácie prác, v ostatných prípadoch uvítame telefonický kontakt na 0907-304 745.