0907 304 745

Auto-plošina-vtv

Ponúkame pracovnú plošinu na prenájom pri všetkých výškových prácach ako rýchlejšiu a efektívnejšiu alternatívu lešení, rebríkov a žeriavov. Nakoľko naša plošina patrí medzi vozidlá do 3,5 t., práca s týmto autom je možná aj v zúžených uličkách a obmedzených priestoroch.

Základné využitie pracovnej plošiny je v oblasti montáže káblových telekomunikačných sietí, elektro rozvodov, rozvodov verejného osvetlenia, montáže reklamných plôch a v stavebníctve.

Vysokozdvižnou plošinou je možné zdvíhať bremená do hmotnosti 200 kg, čím sa značne rozšíria možnosti využitia jedného vozidla.